Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/65/2018, Z dnia: 19.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej i przeniesieniem w planie wydatków miedzy paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2018 , wersja 1
Numer: L/64/2018, Z dnia: 18.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie autopoprawki projektu uchwały w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2018 , wersja 1
Numer: L/63/2018, Z dnia: 17.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2018 , wersja 1
Numer: L/62/2018, Z dnia: 12.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubominie za 2018 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2018 , wersja 1
Numer: L/61/2018, Z dnia: 11.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: L/60/2018, Z dnia: 10.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: L/59/2018, Z dnia: 05.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie: autopoprawki projektu uchwały w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.12.2018 , wersja 1
Numer: L/58/2018, Z dnia: 30.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych z przeniesieniem w planie wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale oraz przeniesieniem z rezerwy budżetowej ogólnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.12.2018 , wersja 1
Numer: L/57/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy Lubomino tabletów.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.11.2018 , wersja 1
Numer: L/56/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu oraz przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.11.2018 , wersja 1
Numer: L/55/2018, Z dnia: 20.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.11.2018 , wersja 1
Numer: L/53/2018, Z dnia: 13.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie : Projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na lata 2019 - 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.11.2018 , wersja 1
Numer: L/54/2018, Z dnia: 13.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.11.2018 , wersja 1
Numer: L/51/2018, Z dnia: 30.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 31.10.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.10.2018 , wersja 1
Numer: L/52/2018, Z dnia: 30.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.11.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 42  prawy
Początek strony