Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/13/2019, Z dnia: 05.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 08.03.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 08.03.2019 , wersja 1
Numer: L/12/2019, Z dnia: 04.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków miedzy paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: L/10/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.02.2019 , wersja 1
Numer: L/11/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania oceny stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.02.2019 , wersja 1
Numer: L/9/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie: zakresu przedsięwzięć w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP dla zagrożeń cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur zarządzania kryzysowego
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: L/8/2019, Z dnia: 15.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębię działu oraz przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.02.2019 , wersja 1
Numer: L/7/2019, Z dnia: 05.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lubomino w 2019 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.02.2019 , wersja 2
Numer: L/6/2019, Z dnia: 05.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Lubomino w 2019 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: L/5/2019, Z dnia: 04.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa i przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.02.2019 , wersja 1
Numer: L/4/2019, Z dnia: 18.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.01.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.01.2019 , wersja 1
Numer: L/3/2019, Z dnia: 09.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Rodzinie w Gminie Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.01.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.01.2019 , wersja 1
Numer: L/1/2019, Z dnia: 04.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2019 , wersja 1
Numer: L/2/2019, Z dnia: 04.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2019 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.01.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.01.2019 , wersja 1
Numer: L/67/2018, Z dnia: 03.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 - 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.01.2019 , wersja 1
Numer: L/66/2018, Z dnia: 31.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych z przeniesieniem z rezerwy budżetowej ogólnej i przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.12.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 42  prawy
Początek strony