Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/25/2016, Z dnia: 10.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Piotrowo, Gmina Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.05.2016 , wersja 1
Numer: L/24/2016, Z dnia: 09.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.05.2016 , wersja 1
Numer: L/22/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za I kwartał 2016r.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2016 , wersja 1
Numer: L/23/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2016 , wersja 1
Numer: L/21/2016, Z dnia: 26.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia do użytku Planu Operacyjnego Ochrony przed powodzią dla Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.04.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.04.2016 , wersja 1
Numer: L/19/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania Finansowego Gminy Lubomino za 2015 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.04.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.04.2016 , wersja 1
Numer: L/20/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.04.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.04.2016 , wersja 1
Numer: L/18/2016, Z dnia: 12.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu oraz przeznaczeniem rezerwy budżetowej ogólnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.04.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.04.2016 , wersja 1
Numer: L/16/2016, Z dnia: 31.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2016 , wersja 1
Numer: L/17/2016, Z dnia: 31.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie Lubomino na rok 2016.
Załączniki:
CCF20160401.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2016 , wersja 1
Numer: L/13/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 31.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.03.2016 , wersja 1
Numer: L/14/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za rok 2015.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 31.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.03.2016 , wersja 1
Numer: L/15/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru karty pracy pojazdów i sprzętu silnikowego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.04.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.04.2016 , wersja 1
Numer: L/12/2016, Z dnia: 23.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.03.2016 , wersja 1
Numer: L/11/2016, Z dnia: 01.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.03.2016 , wersja 1
 lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  z 42  prawy
Początek strony