Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/59/2015, Z dnia: 27.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej oraz przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu w wydatkach budżetu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.10.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.10.2015 , wersja 1
Numer: L/58/2015, Z dnia: 23.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu w wydatkach budżetu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.10.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.10.2015 , wersja 1
Numer: L/56/2015, Z dnia: 12.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej oraz przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu w wydatkach budżetu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.10.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.10.2015 , wersja 1
Numer: L/57/2015, Z dnia: 12.10.2015, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.10.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.10.2015 , wersja 1
Numer: L/54/2015, Z dnia: 05.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.10.2015 , wersja 1
Numer: L/55/2015, Z dnia: 05.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nagrodę Wójta Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.10.2015 , wersja 1
Numer: L/53/2015, Z dnia: 30.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.09.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.10.2015 , wersja 1
Numer: L/52/2015, Z dnia: 29.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Ełdyty Małe, miejscowość Ełdyty Wielkie, Gmina Lubomino.
Załączniki:
zarzadzenie.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.09.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.09.2015 , wersja 1
Numer: L/51/2015, Z dnia: 22.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
Załączniki:
zarzadzenie.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.09.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: L/50/2015, Z dnia: 14.09.2015, Zmieniana:  
Zarządzenie Wójta Gminy Lubomino w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Załączniki:
Zarzadzenie.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: L/49/2015, Z dnia: 03.09.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu w wydatkach budżetu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2015 , wersja 1
Numer: L/47/2015, Z dnia: 25.08.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 25.08.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.08.2015 , wersja 1
Numer: L/48/2015, Z dnia: 25.08.2015, Zmieniana:  
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięcia oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2015.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 25.08.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.08.2015 , wersja 1
Numer: L/44/2015, Z dnia: 18.08.2015, Zmieniana:  
w sprawie powołania obsady osobowej sołeckich punktów alarmowania na terenie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.08.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.08.2015 , wersja 1
Numer: L/46/2015, Z dnia: 14.08.2015, Zmieniana:  
w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.08.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.08.2015 , wersja 2
 lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  z 39  prawy
Początek strony