Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/5/2016, Z dnia: 02.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lubomino w 2016 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.02.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.02.2016 , wersja 1
Numer: L/6/2016, Z dnia: 02.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego w Gminie Lubomino w 2016 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.02.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.02.2016 , wersja 1
Numer: L/3/2016, Z dnia: 28.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.01.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.01.2016 , wersja 1
Numer: L/4/2015, Z dnia: 28.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.01.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.01.2016 , wersja 1
Numer: L/2/2016, Z dnia: 08.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.01.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.01.2016 , wersja 1
Numer: L/1/2016, Z dnia: 04.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2016 , wersja 1
Numer: L/70/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu w wydatkach budżetu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2016 , wersja 1
Numer: L/71/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2015 - 2023.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2016 , wersja 1
Numer: L/69/2015, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych z przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015 , wersja 1
Numer: L/68/2015, Z dnia: 18.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych z przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu oraz przeniesieniem z rezerwy budżetowej ogólnej.
Załączniki:
0050.68.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2015 , wersja 1
Numer: L/67/2015, Z dnia: 15.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Ełdyty Małe, miejscowość Ełdyty Wielkie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.12.2015 , wersja 1
Numer: L/66/2015, Z dnia: 30.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu Państwa oraz przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu w wydatkach budżetu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.12.2015 , wersja 1
Numer: L/65/2015, Z dnia: 17.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania mian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu w wydatkach budżetu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.11.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015 , wersja 1
Numer: L/63/2015, Z dnia: 10.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie: Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016 - 2025.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015 , wersja 1
Numer: L/64/2015, Z dnia: 10.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015 , wersja 1
 lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  z 40  prawy
Początek strony