Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/43/2016, Z dnia: 29.08.2016, Zmieniana:  
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięcia oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.08.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.08.2016 , wersja 1
Numer: L/42/2016, Z dnia: 05.08.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania mian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 08.08.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 08.08.2016 , wersja 1
Numer: L/41/2016, Z dnia: 02.08.2016, Zmieniana:  
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeznaczeniem rezerwy budżetowej celowej.
Informacja wytworzona przez Maria Wojtczak dnia 02.08.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.08.2016 , wersja 1
Numer: L/40/2016, Z dnia: 19.07.2016, Zmieniana:  
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubomino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Załączniki:
0050.40.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.07.2016 , wersja 1
Numer: L/39/2016, Z dnia: 15.07.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem nw planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.07.2016 , wersja 1
Numer: L/38/2016, Z dnia: 12.07.2016, Zmieniana:  
w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.07.2016 , wersja 1
Numer: L/37/2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016 - 2025.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2016 , wersja 1
Numer: L/36/2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminne Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2016 , wersja 1
Numer: L/35/2016, Z dnia: 28.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.06.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.06.2016 , wersja 1
Numer: L/34/2016, Z dnia: 23.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 6 w miejscowości Biała Wola, obręb Wójtowo, stanowiącego własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.06.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.06.2016 , wersja 1
Numer: L/33/2016, Z dnia: 09.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.06.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.06.2016 , wersja 1
Numer: L/29/2016, Z dnia: 09.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.06.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.06.2016 , wersja 1
Numer: L/31/2016, Z dnia: 09.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć dydaktycznych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.06.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.06.2016 , wersja 2
Numer: L/32/2016, Z dnia: 09.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.06.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.06.2016 , wersja 1
Numer: L/30/2016, Z dnia: 09.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.06.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.06.2016 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 39  prawy
Początek strony