Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/59/2016, Z dnia: 22.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2016 , wersja 1
Numer: L/56/2016, Z dnia: 14.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie Projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2016 , wersja 1
Numer: L/57/2016, Z dnia: 14.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2016 , wersja 1
Numer: L/58/2016, Z dnia: 14.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
Załączniki:
CCF20161116.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2016 , wersja 1
Numer: L/55/2016, Z dnia: 27.10.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.10.2016 , wersja 1
Numer: L/54/2016, Z dnia: 19.10.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.10.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.10.2016 , wersja 1
Numer: L/53/2016, Z dnia: 13.10.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków miedzy paragrafami w obrębie działu oraz przeznaczeniem rezerwy budżetowej celowej.
Załączniki:
CCF20161014.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.10.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.10.2016 , wersja 1
Numer: L/52/2016, Z dnia: 29.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu oraz przeznaczeniem rezerwy budżetowej ogólnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.10.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.10.2016 , wersja 1
Numer: L/51/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie: powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.09.2016 , wersja 1
Numer: L/50/2016, Z dnia: 20.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.09.2016 , wersja 1
Numer: L/49/2016, Z dnia: 15.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016 , wersja 1
Numer: L/47/2016, Z dnia: 14.09.2016, Zmieniana:  
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016 , wersja 1
Numer: L/48/2016, Z dnia: 14.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia założeń, określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016 , wersja 1
Numer: L/46/2016, Z dnia: 01.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.09.2016 , wersja 2
Numer: L/45/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.09.2016 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 40  prawy
Początek strony