Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/3/2017, Z dnia: 10.01.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.01.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.01.2017 , wersja 1
Numer: L/1/2017, Z dnia: 03.01.2017, Zmieniana:  
w sprawie stawek i opłat za korzystanie z Sali widowiskowo-sportowej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.01.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.01.2017 , wersja 1
Numer: L/65/2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych z przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.01.2017 , wersja 1
Numer: L/66/2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016 - 2025.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.01.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.01.2017 , wersja 1
Numer: L/64/2016, Z dnia: 20.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.12.2016 , wersja 1
Numer: L/62/2016, Z dnia: 12.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.12.2016 , wersja 1
Numer: L/63/2016, Z dnia: 12.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.12.2016 , wersja 1
Numer: L/61/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.12.2016 , wersja 1
Numer: L/60/2016, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: L/59/2016, Z dnia: 22.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2016 , wersja 1
Numer: L/56/2016, Z dnia: 14.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie Projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2016 , wersja 1
Numer: L/57/2016, Z dnia: 14.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2016 , wersja 1
Numer: L/58/2016, Z dnia: 14.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
Załączniki:
CCF20161116.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2016 , wersja 1
Numer: L/55/2016, Z dnia: 27.10.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.10.2016 , wersja 1
Numer: L/54/2016, Z dnia: 19.10.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.10.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.10.2016 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 41  prawy
Początek strony