Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/71/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2015 - 2023.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2016 , wersja 1
Numer: L/69/2015, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych z przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015 , wersja 1
Numer: L/68/2015, Z dnia: 18.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych z przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu oraz przeniesieniem z rezerwy budżetowej ogólnej.
Załączniki:
0050.68.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.12.2015 , wersja 1
Numer: L/67/2015, Z dnia: 15.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Ełdyty Małe, miejscowość Ełdyty Wielkie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.12.2015 , wersja 1
Numer: L/66/2015, Z dnia: 30.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu Państwa oraz przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu w wydatkach budżetu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.12.2015 , wersja 1
Numer: L/65/2015, Z dnia: 17.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania mian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu w wydatkach budżetu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.11.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015 , wersja 1
Numer: L/63/2015, Z dnia: 10.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie: Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016 - 2025.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015 , wersja 1
Numer: L/64/2015, Z dnia: 10.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015 , wersja 1
Numer: L/62/2015, Z dnia: 04.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.11.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.11.2015 , wersja 1
Numer: L/61/2015, Z dnia: 30.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za III kwartał 2015 roku.
Załączniki:
0050.61.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.11.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.11.2015 , wersja 1
Numer: L/60/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania rocznego programu współpracy gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.10.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.10.2015 , wersja 2
Numer: L/59/2015, Z dnia: 27.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej oraz przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu w wydatkach budżetu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.10.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.10.2015 , wersja 1
Numer: L/58/2015, Z dnia: 23.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu w wydatkach budżetu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.10.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.10.2015 , wersja 1
Numer: L/56/2015, Z dnia: 12.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej oraz przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu w wydatkach budżetu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.10.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.10.2015 , wersja 1
Numer: L/57/2015, Z dnia: 12.10.2015, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.10.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.10.2015 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 36  prawy
Początek strony