Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/26/2017, Z dnia: 04.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do zbadania okoliczności zatrucia pszczół w pasiece zlokalizowanej na działce nr 1/13 w obrębie Wapnik, Gmina Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.05.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.05.2017 , wersja 1
Numer: L/24/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1
Numer: L/25/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1
Numer: L/22/2017, Z dnia: 11.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdanie finansowego Gminy Lubomino za 2016 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 13.04.2017 , wersja 1
Numer: L/23/2017, Z dnia: 11.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Gminnej biblioteki Publicznej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 13.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 13.04.2017 , wersja 1
Numer: L/21/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu oraz przeznaczeniem rezerwy budżetowej ogólnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.04.2017 , wersja 1
Numer: L/20/2017, Z dnia: 29.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.03.2017 , wersja 1
Numer: L/18/2017, Z dnia: 28.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.03.2017 , wersja 1
Numer: L/19/2017, Z dnia: 28.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.03.2017 , wersja 1
Numer: L/17/2017, Z dnia: 20.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych z przeznaczeniem rezerwy budżetowej ogólnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.03.2017 , wersja 1
Numer: L/16/2017, Z dnia: 10.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wapnika, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 13.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 13.03.2017 , wersja 1
Numer: L/15/2017, Z dnia: 07.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubomino na rok szkolny 2017/2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.03.2017 , wersja 1
Numer: L/13/2017, Z dnia: 21.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.02.2017 , wersja 1
Numer: L/14/2017, Z dnia: 21.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.02.2017 , wersja 1
Numer: L/12/2017, Z dnia: 15.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.02.2017 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 42  prawy
Początek strony