Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: L/1/2011, Z dnia: 10.01.2011, Zmieniana:  
powołania komisji konkursowej
Informacja wytworzona przez dnia 04.03.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 04.03.2011 , wersja 1
Numer: L/2/2011, Z dnia: 12.01.2011, Zmieniana:  
przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych
Informacja wytworzona przez dnia 04.03.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 04.03.2011 , wersja 1
Numer: L/3/2011, Z dnia: 14.01.2011, Zmieniana:  
powołania komisji w celu przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 04.03.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 04.03.2011 , wersja 1
Numer: L/4/2011, Z dnia: 14.01.2011, Zmieniana:  
rozdysponowania rezerwy celowej
Załączniki:
zarzadzenie nr 4.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 04.03.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 04.03.2011 , wersja 1
Numer: L/5/2011, Z dnia: 04.03.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy
Załączniki:
zarzadzenie nr 5.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 04.03.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 04.03.2011 , wersja 1
Numer: L/6/2011, Z dnia: 04.03.2011, Zmieniana:  
ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych gm. Lubomino
Informacja wytworzona przez dnia 04.03.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 04.03.2011 , wersja 1
Numer: L/7/2011, Z dnia: 04.03.2011, Zmieniana:  
ustalenia wysokości opłat za  udostępnienie informacji publicznej
Informacja wytworzona przez dnia 04.03.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 04.03.2011 , wersja 1
Numer: L/8/2011, Z dnia: 20.01.2011, Zmieniana:  
ustalenia wzoru kart pracy pojazdów i sprzętu silnikowego 
Informacja wytworzona przez dnia 04.03.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 04.03.2011 , wersja 1
Numer: L/9/2011, Z dnia: 22.02.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 04.03.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 04.03.2011 , wersja 1
Numer: L/10/2011, Z dnia: 23.02.2011, Zmieniana:  
ustalenia na rok 2011 stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych
Informacja wytworzona przez dnia 04.03.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 04.03.2011 , wersja 1
Numer: 50/13, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 0050.13.2011
Informacja wytworzona przez dnia 17.03.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 17.03.2011 , wersja 1
Numer: 50/14, Z dnia: 29.03.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 04.04.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 04.04.2011 , wersja 1
Numer: L/15/2011, Z dnia: 29.03.2011, Zmieniana:  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 08.04.2011 , wersja 1
Numer: L/16/2011, Z dnia: 29.03.2011, Zmieniana:  
sprawozdania z wykonania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  w Lubominie za rok 2010
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 08.04.2011 , wersja 1
Numer: L/17/2011, Z dnia: 30.03.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 08.04.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 42  prawy
Początek strony