Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/52/2019, Z dnia: 19.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.09.2019 , wersja 2
Numer: L/50/2019, Z dnia: 17.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rogiedle, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.09.2019 , wersja 1
Numer: L/51/2019, Z dnia: 16.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Lubomino na 2020 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.09.2019 , wersja 1
Numer: L/47/2019, Z dnia: 30.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej i przeniesieniem w planie wydatków miedzy paragrafami w obrąbie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.09.2019 , wersja 1
Numer: L/48/2019, Z dnia: 30.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.09.2019 , wersja 1
Numer: L/49/2019, Z dnia: 30.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lubomino, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.09.2019 , wersja 1
Numer: L/45/2019, Z dnia: 26.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.08.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.08.2019 , wersja 1
Numer: L/46/2019, Z dnia: 26.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.08.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.08.2019 , wersja 1
Numer: L/43/2019, Z dnia: 06.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia i nadania przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej w Gminie Lubomino
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.08.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.08.2019 , wersja 1
Numer: L/44/2019, Z dnia: 06.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania obsady osobowej sołeckich punktów alarmowania na terenie Gminy Lubomino
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.08.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.08.2019 , wersja 1
Numer: L/41/2019, Z dnia: 19.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych z przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: L/42/2019, Z dnia: 19.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: L/40/2019, Z dnia: 18.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2019 , wersja 1
Numer: L/39/2019, Z dnia: 15.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.07.2019 , wersja 1
Numer: L/36/3019, Z dnia: 02.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciel ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 44  prawy
Początek strony