Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/34/2019, Z dnia: 17.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 21 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: L/33/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków miedzy paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: L/32/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: L/31/2019, Z dnia: 03.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.06.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: L/29/2019, Z dnia: 24.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2019 , wersja 1
Numer: L/30/2019, Z dnia: 24.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2019 , wersja 1
Numer: L/28/2019, Z dnia: 17.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.05.2019 , wersja 1
Numer: L/27/2019, Z dnia: 14.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania finansowego Gminy Lubomino za 2018 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.05.2019 , wersja 1
Numer: L/26/2019, Z dnia: 14.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.05.2019 , wersja 1
Numer: L/25/2019, Z dnia: 08.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 08.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 08.05.2019 , wersja 1
Numer: L/24/2019, Z dnia: 06.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pożyczek organizacjom samorządowym, samorządowym osobom prawnym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mającym siedzibę i działającym na terenie Gminy Lubomino na realizację zadań publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.05.2019 , wersja 1
Numer: L/23/2019, Z dnia: 26.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem z rezerwy budżetowej ogólnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.04.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: L/22/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Gminnej Biblioteki Publicznej Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.04.2019 , wersja 1
Numer: L/21/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.04.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.04.2019 , wersja 1
Numer: L/20/2019, Z dnia: 12.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nowych statutów sołectw położonych na terenie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.04.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.04.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 42  prawy
Początek strony