Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: L/98/2014, Z dnia: 29.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu dofinnsowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2015 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.01.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.01.2015 , wersja 1
Numer: L/97/2014, Z dnia: 29.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodó i wydatków budżetu Giny Lubomino na rok 2014 związanych z przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.01.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.01.2015 , wersja 1
Numer: L/96/2014, Z dnia: 19.12.2014, Zmieniana:  

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2014 związanych z przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.12.2014 , wersja 1
Numer: L/95/2014, Z dnia: 10.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2014 związanych z przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.12.2014 , wersja 1
Numer: L/94/2014, Z dnia: 09.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.12.2014 , wersja 1
Numer: L/93/2014, Z dnia: 03.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy w Lubominie.
Załączniki:
0050.93.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.12.2014 , wersja 1
Numer: L/92/2014, Z dnia: 01.12.2014, Zmieniana:  
w  sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2014 związanych z przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie dzialu.
Załączniki:
0050.92.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.12.2014 , wersja 1
Numer: L/91/2014, Z dnia: 28.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów  i wydatków  budżetu Gminy Lubominon na rok 2014 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.12.2014 , wersja 1
Numer: L/90/2014, Z dnia: 21.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2014 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.11.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.03.2015 , wersja 3
Numer: L/89/2014, Z dnia: 17.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania Kiomisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.11.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.11.2014 , wersja 1
Numer: L/88/2014, Z dnia: 14.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2014 związanych z przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębu działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2014 , wersja 1
Numer: L/87/2014, Z dnia: 14.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania rocznego programu współpracy Lubomino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2014 , wersja 1
Numer: L/86/2014, Z dnia: 12.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2015.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2014 , wersja 1
Numer: L/85/3014, Z dnia: 12.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie: Projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na lata 2015 - 2023.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2014 , wersja 1
Numer: L/84/2014, Z dnia: 06.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2014 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budzetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu oraz przeznaczeniem rezerwy budżetowej celowe.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.11.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.11.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 42  prawy
Początek strony