Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: L/12/2018, Z dnia: 07.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2018 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Lubomino..
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: L/12/2019, Z dnia: 04.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków miedzy paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: L/13/2012, Z dnia: 23.04.2012, Zmieniana:  
zmian w budżecie gminy Lubomino na rok 2012
Informacja wytworzona przez dnia 24.04.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 24.04.2012 , wersja 1
Numer: L/13/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za rok 2012.

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.03.2013.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.03.2013 , wersja 1
Numer: L/13/2014, Z dnia: 26.02.2014, Zmieniana:  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomino.

 

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2014 , wersja 1
Numer: L/13/2015, Z dnia: 27.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za rok 2014.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2015 , wersja 1
Numer: L/13/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 31.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.03.2016 , wersja 1
Numer: L/13/2017, Z dnia: 21.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.02.2017 , wersja 1
Numer: L/13/2018, Z dnia: 07.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia Pani Jadwigi Stasiewicz - Kuhn do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowie w przypadku jego nieobecności.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: L/13/2019, Z dnia: 05.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 08.03.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 08.03.2019 , wersja 1
Numer: L/14/2012, Z dnia: 23.04.2012, Zmieniana:  
wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie do organizacji pracy z rodziną
Informacja wytworzona przez dnia 09.05.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 09.05.2012 , wersja 1
Numer: L/14/2013, Z dnia: 29.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2013 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem  planu dotacji przekazanych Gminie z budżetu państwa  oraz powiatu.

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: L/14/2014, Z dnia: 26.02.2014, Zmieniana:  
 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2014 , wersja 1
Numer: L/14/2015, Z dnia: 27.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2015 , wersja 1
Numer: L/14/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za rok 2015.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 31.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.03.2016 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 42  prawy
Początek strony