Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: L/14/2012, Z dnia: 23.04.2012, Zmieniana:  
wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie do organizacji pracy z rodziną
Informacja wytworzona przez dnia 09.05.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 09.05.2012 , wersja 1
Numer: L/14/2013, Z dnia: 29.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2013 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem  planu dotacji przekazanych Gminie z budżetu państwa  oraz powiatu.

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: L/14/2014, Z dnia: 26.02.2014, Zmieniana:  
 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2014 , wersja 1
Numer: L/14/2015, Z dnia: 27.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2015 , wersja 1
Numer: L/14/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za rok 2015.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 31.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.03.2016 , wersja 1
Numer: L/14/2017, Z dnia: 21.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.02.2017 , wersja 1
Numer: L/14/2018, Z dnia: 27.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: L/15/2011, Z dnia: 29.03.2011, Zmieniana:  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 08.04.2011 , wersja 1
Numer: L/15/2012, Z dnia: 09.05.2012, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2015 w Gminie Lubomino
Informacja wytworzona przez dnia 09.05.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 09.05.2012 , wersja 1
Numer: L/15/2013, Z dnia: 03.04.2013, Zmieniana:  

w sprawie wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarne.

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.04.2013.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.04.2013 , wersja 1
Numer: L/15/2014, Z dnia: 27.02.2014, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2014 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomini z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.02.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.02.2014 , wersja 1
Numer: L/15/2015, Z dnia: 31.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych ze zmniejszeniem i zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu oraz przeznaczeniem rezerwy budżetowej ogólnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2015 , wersja 1
Numer: L/15/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru karty pracy pojazdów i sprzętu silnikowego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.04.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.04.2016 , wersja 1
Numer: L/15/2017, Z dnia: 07.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubomino na rok szkolny 2017/2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.03.2017 , wersja 1
Numer: L/15/2018, Z dnia: 27.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.03.2018 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 40  prawy
Początek strony