Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/4/2020, Z dnia: 22.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.01.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.01.2020 , wersja 1
Numer: L/2/2020, Z dnia: 17.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.01.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.01.2020 , wersja 1
Numer: L/3/2020, Z dnia: 17.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2020 związanych z przeniesieniem w planie wydatków zadań własnych między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.01.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.01.2020 , wersja 1
Numer: L/1/2020, Z dnia: 13.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 w Ełdytach Wielkich położonej na działkach nr 2/10 i 2/12, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.01.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.01.2020 , wersja 1
Numer: L/82/2019, Z dnia: 31.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019 - 2030.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2020 , wersja 1
Numer: L/83/2019, Z dnia: 31.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2020 , wersja 1
Numer: L/81/2019, Z dnia: 30.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych z przeniesieniem w planie wydatków zadań zleconych między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.12.2019 , wersja 1
Numer: L/80/2019, Z dnia: 19.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie:autopoprawki projektu uchwały w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: L/79/2019, Z dnia: 18.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych z przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej oraz przeniesieniem w planie wydatków zadań własnych między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.12.2019 , wersja 1
Numer: L/78/2019, Z dnia: 16.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie sprzedażny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym położonym w miejscowości Ełdyty Wielkie obręb Ełdyty Małe, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019 , wersja 1
Numer: L/77/2019, Z dnia: 13.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej oraz przeniesieniem w planie wydatków zadań własnych i zleconych między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019 , wersja 1
Numer: L/75/2019, Z dnia: 05.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.12.2019 , wersja 1
Numer: L/76/2019, Z dnia: 05.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wilczkowo, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.12.2019 , wersja 1
Numer: L/74/2019, Z dnia: 04.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie stawek i opłat za korzystanie z sali widowiskowo-sportowej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.12.2019 , wersja 1
Numer: L/73/2019, Z dnia: 04.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem z rezerwy budżetowej ogólnej i celowej oraz przeniesieniem w planie wydatków zadań własnych i zleconych między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.12.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 46  prawy
Początek strony