Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/23/2020, Z dnia: 02.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 70 na działce nr 70/4, obręb Lubomino, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2020 , wersja 2
Numer: L/24/2020, Z dnia: 02.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Poborowo, stanowiących własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2020 , wersja 1
Numer: L/22/2020, Z dnia: 02.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.04.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.04.2020 , wersja 1
Numer: L/20/2020, Z dnia: 30.03.2020, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 31.03.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.03.2020 , wersja 1
Numer: L/21/2020, Z dnia: 30.03.2020, Zmieniana:  
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 31.03.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.03.2020 , wersja 1
Numer: L/19/2020, Z dnia: 27.03.2020, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.03.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.03.2020 , wersja 1
Numer: L/18/2020, Z dnia: 23.03.2020, Zmieniana:  
w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Lubomino na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV - 2
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.03.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.03.2020 , wersja 1
Numer: L/16/2020, Z dnia: 12.03.2020, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w plenie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2020 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanej Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.03.2020 , wersja 1
Numer: L/17/2020, Z dnia: 12.03.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 25.03.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 25.03.2020 , wersja 1
Numer: L/15/2020, Z dnia: 17.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 119,50 m2 wraz z działką nr 26/2 o pow. 0,0681 ha położonej w miejscowości Ełdyty Wielkie, stanowiących własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.02.2020 , wersja 1
Numer: L/14/2020, Z dnia: 10.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2020 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.02.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.02.2020 , wersja 1
Numer: L/11/2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokali użytkowych położonych na terenie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: L/12/2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia na rok 2020 stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: L/13/2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2020 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: L/7/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr działki 2/1 o powierzchni 1,7825 ha położonej w obrębie Wapnik, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.01.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.01.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 47  prawy
Początek strony