Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/67/2019, Z dnia: 14.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie:projektu budżetu gminy na rok 2020.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.11.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.11.2019 , wersja 2
Numer: L/66/2019, Z dnia: 07.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.11.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.11.2019 , wersja 1
Numer: L/63/2019, Z dnia: 25.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 25.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 25.10.2019 , wersja 2
Numer: L/64/2019, Z dnia: 25.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wilczkowo, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 25.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 25.10.2019 , wersja 1
Numer: L/65/2019, Z dnia: 25.10.2019, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.10.2019 , wersja 1
Numer: L/61/2019, Z dnia: 21.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.10.2019 , wersja 1
Numer: L/62/2019, Z dnia: 21.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.10.2019 , wersja 1
Numer: L/60/2019, Z dnia: 18.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji ds. przyznawania stypendium Wójta Gminy Lubomino w ramach wspierania uzdolnionej młodzieży.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.10.2019 , wersja 1
Numer: L/59/2019, Z dnia: 10.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.10.2019 , wersja 1
Numer: L/58/2019, Z dnia: 09.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.10.2019 , wersja 1
Numer: L/57/2019, Z dnia: 08.10.2019, Zmieniana:  
zmieniające Zarządzenie nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 września 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.10.2019 , wersja 1
Numer: L/56/2019, Z dnia: 01.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nagrodę Wójta Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: L/55/2019, Z dnia: 30.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.10.2019 , wersja 2
Numer: L/54/2019, Z dnia: 24.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.09.2019 , wersja 1
Numer: L/53/2019, Z dnia: 20.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej i ogólnej oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.09.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 45  prawy
Początek strony