Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/40/2019, Z dnia: 18.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2019 , wersja 1
Numer: L/39/2019, Z dnia: 15.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.07.2019 , wersja 1
Numer: L/36/3019, Z dnia: 02.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciel ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2019 , wersja 1
Numer: L/37/2019, Z dnia: 02.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciel ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2019 , wersja 1
Numer: L/38/2019, Z dnia: 02.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciel ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2019 , wersja 1
Numer: L/35/2019, Z dnia: 28.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków miedzy paragrafami w obrębie działu oraz przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2019 , wersja 2
Numer: L/34/2019, Z dnia: 17.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 21 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: L/33/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków miedzy paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: L/32/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: L/31/2019, Z dnia: 03.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.06.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: L/29/2019, Z dnia: 24.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2019 , wersja 1
Numer: L/30/2019, Z dnia: 24.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2019 , wersja 1
Numer: L/28/2019, Z dnia: 17.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.05.2019 , wersja 1
Numer: L/27/2019, Z dnia: 14.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania finansowego Gminy Lubomino za 2018 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.05.2019 , wersja 1
Numer: L/26/2019, Z dnia: 14.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.05.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 43  prawy
Początek strony