Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/38/2018, Z dnia: 28.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięcia oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia .
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.08.2018 , wersja 1
Początek strony