Wójt Gminy Lubomino ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy.

Wójt Gminy Lubomino ogłasza  nieograniczony przetarg ofertowy  na sprzedaż pojazdu stanowiącego własność Gminy Lubomino.

 

Opis sprzedawanego pojazdu

Samochód pożarniczy – specjalny JELCZ 005 GBA-2,5/16,

- rok produkcji 1982

- nr rej. NLI C808,

- nr podwozia/nadwozia – 07366,

- nr silnika – 56877,

- zbiornik wodny wyposażony w działko wodne,

- nr fabryczny – 56877,

- pojemność – 4098,

- sześcioosobowy.

Oferty należy składać do dnia 26.08.2019r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Lubomino pok. nr 12.

W ofercie należy podać cenę brutto za pojazd. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2019r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Lubomino pok. nr 1.

 Pojazd znajdują się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie 55, gmina Lubomino i można je oglądać w terminie uzgodnionym z Naczelnikiem OSP w Wilczkowie dh Leszkiem Szostakiem nr tel. 783204140.  

Upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Joanna Kawecka

tel. 89 532 44 53. 

Ogłoszenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 14 dni , tj. od dnia 09.08.2019 r. do dnia 23.08.2019r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubomino oraz stronie internetowej BIP.

Wójt Gminy Lubomino
Andrzej Mazur

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Joanna Kawecka dnia 09.08.2019
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.08.2019. Wygasa 30.08.2019. Odsłon , Wersja 3
Początek strony