FINANSE

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za III kwartał 2017 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2017 Utworzono: 31.10.2017
Zarządzenie w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się
.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2017 Utworzono: 22.08.2017
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za II kwartał 2017r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za II kwartał 2017r.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 31.07.2017
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za I kwartał 2017 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2017 Utworzono: 25.04.2017
Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania finansowego Gminy Lubomino z
.
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Zarządzenie w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
.
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2017 Utworzono: 30.03.2017
Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lub
.
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2017 Utworzono: 30.03.2017
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
.
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2016 Utworzono: 22.12.2016
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2017.
.
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2016 Utworzono: 22.12.2016
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
.
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2016 Utworzono: 16.11.2016
Projekt budżetu gminy na rok 2017.
.
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2016 Utworzono: 16.11.2016
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za II kwartał 2016r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za II kwartał 2016r.
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2016 Utworzono: 26.07.2016
Budżet Gminy Lubomino na 2016 rok.
.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2015 Utworzono: 23.12.2015

archiwum... Początek strony