FINANSE

Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubomino
.
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2019 Utworzono: 15.04.2019
Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lub
.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 29.03.2019
Zarządzenie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 29.03.2019
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za okres styczeń - grudzień 2018 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2019 Utworzono: 22.02.2019
Budżet Gminy Lubomino na rok 2019.
.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2018 Utworzono: 20.12.2018
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomino na lata 2019 – 2028.
.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2018 Utworzono: 20.12.2018
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lu
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubomino na 2019
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Zarządzenie w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2019.
.
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2018 Utworzono: 20.11.2018
Zarządzenie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na
.
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2018 Utworzono: 20.11.2018
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za III kwartał 2018 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2018 Utworzono: 23.10.2018
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubomino informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półro
.
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
Zarządzenie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się w
.
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2018 Utworzono: 29.08.2018
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2018 Utworzono: 31.07.2018
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za I kwartał 2018 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 24.04.2018
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za IV kwartał 2017 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 24.04.2018
Opinia w sprawie wydania opiniia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdaniu z wykonania
.
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2018 Utworzono: 20.04.2018
Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania finansowego Gminy Lubomino z
.
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2018 Utworzono: 16.04.2018
Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lub
.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2018 Utworzono: 29.03.2018
Zarządzenie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2018 Utworzono: 29.03.2018
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomino na lata 2018 - 2028.
.
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2018 Utworzono: 05.01.2018
Budżet Gminy Lubomino na rok 2018.
.
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2018 Utworzono: 05.01.2018
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za III kwartał 2017 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2017 Utworzono: 31.10.2017
Zarządzenie w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się
.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2017 Utworzono: 22.08.2017
Zarządzenie w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
.
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2017 Utworzono: 30.03.2017
Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lub
.
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2017 Utworzono: 30.03.2017
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za II kwartał 2016r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za II kwartał 2016r.
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2016 Utworzono: 26.07.2016

archiwum... Początek strony