FINANSE

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za II kwartał 2017r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za II kwartał 2017r.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 31.07.2017
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za I kwartał 2017 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2017 Utworzono: 25.04.2017
Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania finansowego Gminy Lubomino z
.
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
.
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2016 Utworzono: 22.12.2016
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2017.
.
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2016 Utworzono: 22.12.2016
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
.
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2016 Utworzono: 16.11.2016
Projekt budżetu gminy na rok 2017.
.
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2016 Utworzono: 16.11.2016
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za III kwartał 2016 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2016 Utworzono: 27.10.2016
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy F
.
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2016 Utworzono: 30.08.2016
Zarządzenie w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za I kwarta
.
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2016 Utworzono: 28.04.2016
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubomino
.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2016 Utworzono: 12.04.2016
Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lub
.
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2016 Utworzono: 31.03.2016
Zarządzenie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
.
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2016 Utworzono: 31.03.2016
Budżet Gminy Lubomino na 2016 rok.
.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2015 Utworzono: 23.12.2015
Zarządzenie w sprawie przyjęcia kwartalmej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za III kwar
.
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2015 Utworzono: 03.11.2015
 1 2 3 4 
aktualne... Początek strony