GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja dotycząca utylizacji folii rolniczych
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”(
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2019 Utworzono: 01.10.2019
Informacja o osiągniętych pozionach recyklingu w roku 2018
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych  
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2019 Utworzono: 30.04.2019
Wtwóz nieczystości płynnych.
Informacja dotycząca podmiotów posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Lubomino.
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2019 Utworzono: 18.01.2019
Informacja dotycząca podmiotu odbierającego folię po balotach rolniczych
Informacja dotyczaca odbioru folii po balotach
więcej...
Aktualizacja: 09.01.2019 Utworzono: 09.01.2019
Informacja dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
informacja
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2019 Utworzono: 20.12.2017
Informacja dotycząca segregacji odpadów
Informacja dotycząca segregacji odpadów
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 21.12.2018
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019
Harmonogram na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2019 Utworzono: 21.12.2018
Rejestr Działalności Regulowanej
Rejestr Działalności Regulowanej
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2018 Utworzono: 07.08.2018
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi m
informacja
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 20.12.2017

archiwum... Początek strony