GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rejestr działalności regulowanej
rejestr
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2018 Utworzono: 26.02.2018
DRUK DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
deklaracja
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2018 Utworzono: 09.03.2018
Odbiór odpadów - obowiązki właściciela nieruchomości
o
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2018 Utworzono: 09.03.2018
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
PSZOK
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2018 Utworzono: 09.03.2018
harmonogram odbioru odpadów w 2018 r.
harmonogram
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2018 Utworzono: 08.03.2018
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi m
informacja
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 20.12.2017
Informacja dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
informacja
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 20.12.2017

archiwum... Początek strony