Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi m

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 250 z późn. zm.) Gmina Lubomino informuje, że w roku 2016 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych wyniósł 19,28 % (minimalny dopuszczalny poziom dla roku 2016 to 18%). Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 1,86 % (dopuszczalny maksymalny poziom wynosi 45%). Poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100% (minimalny poziom wynosi 42%).

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Wojciech Michańczyk dnia 20.12.2017
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 20.12.2017. Wygasa -. Odsłon 1539
Początek strony