PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych wyznacza się na terenie Gminy Lubomino Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Lubomino przy ul. Kopernika 5.

(PRZY PRZEKAZANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIEZBĘDNE JEST OKAZANIE DOWODU OSOBISTEGO)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów komunalnych dwa razy w tygodniu:

                             w środę   w godzinach od 15.00 – 18.00

                             w sobotę w godzinach od 10.00 - 15.00

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazywać bezpłatnie: zużyte opony, papier i tekturę, szkło, tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, np.: tetrapaki, odzież i tekstylia, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, meble i inne odpady wielkogabarytowe, farby, kleje, tusze, lepiszcze, żywice, detergenty w oryginalnych opakowaniach, czysty gruz (m. in. cegły, beton, płytki ceramiczne), odpady z budowy, oleje i tłuszcze jadalne, lampy fluorescencyjne.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez D.Dunio dnia 09.03.2018
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 09.03.2018. Wygasa 31.01.2019. Odsłon 1538
Początek strony