Informacja dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Informacja dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 250 z późn. zm.) Gmina Lubomino informuje:

  • odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmuje się Zakład Usług Transportowych i Komunalnych   s. c. Dariusz Jastrzębski , Mariola Jastrzębska, z siedzibą Różnowo 25A 11 – 001 Dywity.
  • od dnia 1 stycznia 2016 r. wszystkie odpady zebrane z terenu Gminy Lubomino przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.
  • Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ulicy Kopernika 5 w miejscowości Lubomino prowadzi Zakład Usług Transportowych i Komunalnych   s. c. Dariusz Jastrzębski , Mariola Jastrzębska, z siedzibą Różnowo 25A 11 – 001 Dywity. Godziny otwarcia środa od godziny 12 do 18 i sobota od godziny 10 do 15.
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbiera Zakład Usług Transportowych i Komunalnych   s. c. Dariusz Jastrzębski , Mariola Jastrzębska, z siedzibą Różnowo 25A 11 – 001 Dywity – uzgodnieniu odbioru z właścicielami nieruchomości

 

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Wojciech Michańczyk dnia 20.12.2017
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 20.12.2017. Wygasa -. Odsłon 1615
Wersja : 1 2 3 
Początek strony