Petycje

Informacje ogólne o sposobie składania i rozpatrywania petycji.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2017r., poz. 1123)

PETYCJA dotycząca drogi powiatowej 1413N oraz drogi gminnej Gronowo-Smolajny.

PETYCJA dotycząca dróg w obrębie Piotrowa.

Odpowiedź na petycję dotyczącą drogi powiatowej 1413N oraz drogi gminnej Gronowo- Smolajny.

Odpowiedź na petycję dotyczącą dróg w obrębie Piotrowa.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017.

Wniosek o opublikowanie  petycji na stronie internetowej - Wzorowa Łazienka

Wniosek o opublikowanie petycji na stronie internetowej - efektywnośc energetyczna

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.09.2018 10:29
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.09.2018 10:29. Odsłon 380, Wersja 8