Petycje

Informacje ogólne o sposobie składania i rozpatrywania petycji.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2017r., poz. 1123)

PETYCJA dotycząca drogi powiatowej 1413N oraz drogi gminnej Gronowo-Smolajny.

PETYCJA dotycząca dróg w obrębie Piotrowa.

Odpowiedź na petycję dotyczącą drogi powiatowej 1413N oraz drogi gminnej Gronowo- Smolajny.

Odpowiedź na petycję dotyczącą dróg w obrębie Piotrowa.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017.

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.04.2018 8:14
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.04.2018 8:14. Odsłon 380, Wersja 6