Petycje

Informacje ogólne o sposobie składania i rozpatrywania petycji.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2017r., poz. 1123)

PETYCJA dotycząca drogi powiatowej 1413N oraz drogi gminnej Gronowo-Smolajny.

PETYCJA dotycząca dróg w obrębie Piotrowa.

Odpowiedź na petycję dotyczącą drogi powiatowej 1413N oraz drogi gminnej Gronowo- Smolajny.

Odpowiedź na petycję dotyczącą dróg w obrębie Piotrowa.

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.03.2018 10:20
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.03.2018 10:20. Odsłon 439, Wersja 5