Petycje

Informacje ogólne o sposobie składania i rozpatrywania petycji.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2017r., poz. 1123)

PETYCJA dotycząca drogi powiatowej 1413N oraz drogi gminnej Gronowo-Smolajny.

PETYCJA dotycząca dróg w obrębie Piotrowa.

Odpowiedź na petycję dotyczącą drogi powiatowej 1413N oraz drogi gminnej Gronowo- Smolajny.

Odpowiedź na petycję dotyczącą dróg w obrębie Piotrowa.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017.

Wniosek o opublikowanie  petycji na stronie internetowej - Wzorowa Łazienka

Wniosek o opublikowanie petycji na stronie internetowej - efektywnośc energetyczna

PETYCJA dotycząca uwględnienia w planie inwestycyjnym gminy wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Konopnickiej w Lubominie. 

Odpowiedź na petycję dotyczącą uzwględnienia w planie inwestycujnym gminy wykonanie chodnika przy ul. Konopnickiej w Lubominie.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018.

PETYCJA mieszkańców Gminy Lubomino w sprawie wyborów do jednostek pomocniczych gminy.

Odpowiedź na petycję w sprawie wyborów do jednostek pomocniczych gminy.

PETYCJA mieszkańców Rogiedli w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomino obręb Rogiedle. 

Wniosek o opublikowanie petycji na stronie internetowej - koszty poniesione w związku z korzystaniem usług telekomunikacyjnych.

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.02.2018
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.09.2019. Odsłon 496, Wersja 16drukuj
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Początek strony