Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XVII/105/2016, Z dnia: 03.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XVII/106/2016, Z dnia: 03.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek organizacyjnych gminy.
Załączniki:
XVII.106.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XVII/107/2016, Z dnia: 03.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XVII/108/2016, Z dnia: 03.11.2016, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy nauczycielom przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XVII/109/2016, Z dnia: 03.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XVII/110/2016, Z dnia: 03.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XVII/111/2016, Z dnia: 03.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XVII/112/2016, Z dnia: 03.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XVII/113/2016, Z dnia: 03.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik .
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XVI/98/2016, Z dnia: 14.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016 , wersja 1
Numer: XVI/99/2016, Z dnia: 14.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016 , wersja 1
Numer: XV/94/2016, Z dnia: 14.07.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2016 , wersja 1
Numer: XV/95/2016, Z dnia: 14.07.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016 - 2025.
Załączniki:
Xv.95.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2016 , wersja 1
Numer: XV/97/2016, Z dnia: 14.07.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Bieniewie.
Załączniki:
XV.97.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2016 , wersja 1
Numer: XV/96/2016, Z dnia: 14.07.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wilczkowie.
Załączniki:
XV.96.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2016 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 36  prawy
Początek strony