Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XVIII/118/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016 , wersja 1
Numer: XVIII/119/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016 , wersja 1
Numer: XVIII/120/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Lubomino na lata 212 - 2022.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016 , wersja 1
Numer: XVIII/121/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubomino na lata 2017 - 2021.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016 , wersja 1
Numer: XVIII/122/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017."
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016 , wersja 1
Numer: XVIII/123/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016 , wersja 1
Numer: XVIII/124/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn „Szkoła Kluczowych kompetencji' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Oś Priorytetowa 2 , Działanie 2.2 , Poddziałanie 2.2.1 - „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów'
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016 , wersja 1
Numer: XVIII/125/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn „Zdobywamy kompetencje' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Oś Priorytetowa 2 , Działanie 2.2 , Poddziałanie 2.2.1 - „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów'
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016 , wersja 1
Numer: XVIII/126/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji rady Gminy Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016 , wersja 1
Numer: XVIII/127/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016 , wersja 1
Numer: XVII/100/2016, Z dnia: 03.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XVII/101/2016, Z dnia: 03.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016 - 2025.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XVII/102/2016, Z dnia: 03.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie i zbycie akcji ww. spółki na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Załączniki:
XVII.102.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XVII/103/2016, Z dnia: 03.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości .
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XVII/104/2016, Z dnia: 03.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 36  prawy
Początek strony