Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXII/148/2017, Z dnia: 05.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2016 rok.
Załączniki:
XXI.148.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017 , wersja 1
Numer: XXII/149/2017, Z dnia: 05.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubomino.
Załączniki:
XXII.149.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017 , wersja 1
Numer: XXII/150/2017, Z dnia: 05.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017 , wersja 1
Numer: XXII/151/2017, Z dnia: 05.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Załączniki:
XXII.151.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017 , wersja 1
Numer: XXII/152/2017, Z dnia: 05.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017 , wersja 1
Numer: XXII/153/2017, Z dnia: 05.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części niezabudowanej nieruchomości położonej w Lubominie, na okres powyżej trzech lat.
Załączniki:
XXII.153.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017 , wersja 1
Numer: XXI/141/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1
Numer: XXI/142/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1
Numer: XXI/143/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1
Numer: XXI/144/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany nazwy ulicy "K.Świerczewskiego" w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1
Numer: XXI/145/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1
Numer: XXI/146/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania obrębu Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1
Numer: XXI/147/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1
Numer: XX/135/2017, Z dnia: 16.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.03.2017 , wersja 1
Numer: XX/136/2017, Z dnia: 16.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.03.2017 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 36  prawy
Początek strony