Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXIV/162/2017, Z dnia: 17.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/163/2017, Z dnia: 17.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Załączniki:
XXIV.163.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/164/2017, Z dnia: 17.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Lubomino na lata 2012 - 2022.
Załączniki:
XXIV.164.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/165/2017, Z dnia: 17.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/166/2017, Z dnia: 17.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018."
Załączniki:
XXIV.166.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/167/2017, Z dnia: 17.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum w Lubominie do Szkoły Podstawowej w Lubominie.
Załączniki:
XXIV.167.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/168/2017, Z dnia: 17.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubominie.
Załączniki:
XXIV.168.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/169/2017, Z dnia: 17.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.
Załączniki:
XXIV.169.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XXIII/156/2017, Z dnia: 02.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Bieniewie.
Załączniki:
XXIII.156.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XXIII/154/2017, Z dnia: 28.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XXIII/155/2017, Z dnia: 28.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Załączniki:
XXIII.155.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XXIII/157/2017, Z dnia: 28.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie.
Załączniki:
XXIII.157.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XXIII/158/2017, Z dnia: 28.09.2017, Zmieniana:  
zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju.
Załączniki:
XXIII.158.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XXIII/159/2017, Z dnia: 28.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Nasz przedszkolak" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Załączniki:
XXIII.159.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XXIII/160/2017, Z dnia: 28.09.2017, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy nauczycielom przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017 , wersja 2
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 36  prawy
Początek strony