Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: III/8/2006, Z dnia: 11.12.2006, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego
Załączniki:
uchwala -1.doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 11.12.2006.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.12.2006 , wersja 1
Numer: III/10/2006, Z dnia: 11.12.2006, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 11.12.2006.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.12.2006 , wersja 1
Numer: III/9/2006, Z dnia: 11.12.2006, Zmieniana:  
w sprawie określenia stwek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchwala-nier..doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 11.12.2006.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.12.2006 , wersja 1
Numer: II/7/2006, Z dnia: 06.04.2006, Zmieniana:  
rozpatrzenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2005 rok
Załączniki:
sprawozdanie za rok.doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 06.04.2006.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 24.05.2006 , wersja 1
Numer: VIII/33/2005, Z dnia: 02.12.2005, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchwala-nier..doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 02.12.2005.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 13.12.2005 , wersja 2
Numer: VIII/34/2005, Z dnia: 02.12.2005, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 02.12.2005.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 13.12.2005 , wersja 2
Numer: VIII/35/2005, Z dnia: 02.12.2005, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 02.12.2005.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 13.12.2005 , wersja 1
Numer: VIII/36/2005, Z dnia: 02.12.2005, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Załączniki:
wycinek.shs
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 02.12.2005.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 13.12.2005 , wersja 3
Numer: V/25/2005, Z dnia: 30.08.2005, Zmieniana:  
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomino
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 30.08.2005.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 13.12.2005 , wersja 1
Numer: III/8/2004, Z dnia: 02.04.2004, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 02.04.2004.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 11.05.2004 , wersja 2
Numer: III/9/2004, Z dnia: 02.04.2004, Zmieniana:  
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 rok
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 02.04.2004.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 11.05.2004 , wersja 1
Numer: IV/18/2003, Z dnia: 02.06.2003, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium
Załączniki:
IV_18_2003.doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 02.06.2003.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 02.06.2003 , wersja 1
Numer: IV/17/2003, Z dnia: 23.04.2003, Zmieniana:  
w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002.
Załączniki:
Sprawozdanie za rok.doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 23.04.2003.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 02.06.2003 , wersja 1
 lewy  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
Początek strony