Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXI/216/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino dla obrębów Lubomino, Wilczkowo, Wolnica.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1
Numer: XXXI/217/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino obręb Wilczkowo.
Informacja wytworzona przez dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1
Numer: XXXI/218/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasu za ochronny.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 2
Numer: XXXI/219/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino”.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1
Numer: XXX/203/2018, Z dnia: 04.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie.
Załączniki:
XXX.203.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: XXX/204/2018, Z dnia: 04.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Bieniewo.
Załączniki:
XXX.204.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: XXX/205/2018, Z dnia: 04.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: XXX/206/2018, Z dnia: 04.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 – 2028.
Załączniki:
XXX.206.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: XXX/207/2018, Z dnia: 04.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasu za ochronny.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018 , wersja 2
Numer: XXX/208/2018, Z dnia: 04.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: XXX/209/2018, Z dnia: 04.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: XXIX/199/2018, Z dnia: 28.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018 , wersja 1
Numer: XXIX/200/2018, Z dnia: 28.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 - 2028.
Załączniki:
XXIX.200.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018 , wersja 1
Numer: XXIX/201/2018, Z dnia: 28.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 2 – Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe: 1) Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie; 2) Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie.
Załączniki:
XXIX.201.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018 , wersja 1
Numer: XXIX/202/2018, Z dnia: 28.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Załączniki:
XXIX.202.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 36  prawy
Początek strony