Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XIV/90/2016, Z dnia: 24.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: XIV/84/2016, Z dnia: 19.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2015 rok.
Załączniki:
XIV.84.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: XIV/85/2016, Z dnia: 19.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubomino.
Załączniki:
XIX.85.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: XIV/86/2016, Z dnia: 19.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: XIV/87/2016, Z dnia: 19.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016 - 2025.
Załączniki:
CCF20160524.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: XIV/88/2016, Z dnia: 19.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji oddziałów zamiejscowych Szkoły Podstawowej w Wilczkowie z siedzibą w Rogiedlach.
Załączniki:
XIV.88.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: XIV/89/2016, Z dnia: 19.05.2016, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.
Załączniki:
XIV.89.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: XIV/91/2016, Z dnia: 19.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubomino.
Załączniki:
XIV.91.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: XIV/92/2016, Z dnia: 19.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubomino w trybie bezprzetargowym.
Załączniki:
XIV.92.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: XIV/93/2016, Z dnia: 19.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Lubominie przy ul. Kopernika, stanowiącej własność Gminy Lubomino, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
Załączniki:
XIV.93.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: XIII/77/2016, Z dnia: 22.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016 , wersja 1
Numer: XIII/78/2016, Z dnia: 22.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016 - 2025.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016 , wersja 1
Numer: XIII/79/2016, Z dnia: 22.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016 , wersja 1
Numer: XIII/80/2016, Z dnia: 22.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomino w 2016 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016 , wersja 1
Numer: XIII/81/2016, Z dnia: 22.03.2016, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubomino i stosowania umownych stawek oprocentowania.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 36  prawy
Początek strony