Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: IV/18/2003, Z dnia: 02.06.2003, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium
Załączniki:
IV_18_2003.doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 02.06.2003.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 02.06.2003 , wersja 1
Numer: IV/17/2003, Z dnia: 23.04.2003, Zmieniana:  
w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002.
Załączniki:
Sprawozdanie za rok.doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 23.04.2003.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 02.06.2003 , wersja 1
Numer: III/8/2011, Z dnia: 10.01.2011, Zmieniana:  
uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 10.01.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.01.2011 , wersja 2
Numer: III/7/2011, Z dnia: 10.01.2011, Zmieniana:  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomino na lata 2011-2019
Informacja wytworzona przez dnia 14.01.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.01.2011 , wersja 1
Numer: III/12/2011, Z dnia: 10.01.2011, Zmieniana:  
w spr. porozumienia z Gminą Dobre Miasto dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Dobre Miasto opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy
Informacja wytworzona przez dnia 14.01.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.01.2011 , wersja 1
Numer: III/13/2011, Z dnia: 10.01.2011, Zmieniana:  
uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie
Informacja wytworzona przez dnia 14.01.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.01.2011 , wersja 1
Numer: III/10/2011, Z dnia: 10.01.2011, Zmieniana:  
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Informacja wytworzona przez dnia 14.01.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.01.2011 , wersja 1
Numer: III/11/2011, Z dnia: 10.01.2011, Zmieniana:  
wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy do Związku Gmin "EKOWOD"
Załączniki:
uchwazza ekowod.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.01.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.01.2011 , wersja 1
Numer: III/14/2011, Z dnia: 10.01.2011, Zmieniana:  
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 14.01.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.01.2011 , wersja 1
Numer: IV/15/2011, Z dnia: 21.02.2011, Zmieniana:  
o zamiarze likwidacji Szk.Podst. w Rogiedlach
Informacja wytworzona przez dnia 24.02.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 24.02.2011 , wersja 1
Numer: IV/16/2011, Z dnia: 21.02.2011, Zmieniana:  
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2012r.
Informacja wytworzona przez dnia 24.02.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 24.02.2011 , wersja 1
Numer: IV/17/2011, Z dnia: 21.02.2011, Zmieniana:  
zmian w Statucie Gminy Lubomino
Informacja wytworzona przez dnia 24.02.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 24.02.2011 , wersja 1
Numer: IV/18/2011, Z dnia: 21.02.2011, Zmieniana:  
zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy
Informacja wytworzona przez dnia 24.02.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 24.02.2011 , wersja 1
Numer: IV/19/2011, Z dnia: 21.02.2011, Zmieniana:  
zatwierdzenia Planu Pracy RG na rok 2011
Załączniki:
plan pracy rg.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.02.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 24.02.2011 , wersja 1
Numer: V/20/2011, Z dnia: 30.04.2011, Zmieniana:  
zmian w budżecie Gminy Lubomino na 2011r.
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 08.04.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 36  prawy
Początek strony