Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXVII/190/2018, Z dnia: 22.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej.
Załączniki:
XXVII.190.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018 , wersja 1
Numer: XXVII/189/2018, Z dnia: 22.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018 , wersja 1
Numer: XXVII/187/2018, Z dnia: 22.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Załączniki:
XXVII.187.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018 , wersja 1
Numer: XXVII/191/2018, Z dnia: 22.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomino w 2018 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018 , wersja 1
Numer: XXVII/186/2018, Z dnia: 22.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 - 2028.
Załączniki:
XXVII.186.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018 , wersja 1
Numer: XXVII/185/2018, Z dnia: 22.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018 , wersja 1
Numer: XXVII/188/2018, Z dnia: 22.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Lubomino na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018 , wersja 1
Numer: XXVII/192/2018, Z dnia: 22.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2018.
Załączniki:
XXVII.192.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018 , wersja 1
Numer: XXVI/183/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie w trybie bezprzetargowym.
Załączniki:
XXVI.183.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2018 , wersja 1
Numer: XXVI/179/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino nA ROK 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2018 , wersja 1
Numer: XXVI/182/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie w trybie bezprzetargowym.
Załączniki:
XXVI.182.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2018 , wersja 1
Numer: XXVI/180/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 - 2028.
Załączniki:
XXVI.180.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2018 , wersja 2
Numer: XXVI/184/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania imienia Orła Białego Szkole Podstawowej w Lubominie.
Załączniki:
XXVI.184.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2018 , wersja 1
Numer: XXVI/181/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie wspólnej realizacji zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Zagony - Gronowo.
Załączniki:
XXVI.181.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2018 , wersja 1
Numer: XXV/170/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubomino na rok 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 34  prawy
Początek strony