Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXV/170/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubomino na rok 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1
Numer: XXV/171/2017, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 - 2028.
Załączniki:
XXV.171.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1
Numer: XXV/172/2017, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1
Numer: XXV/173/2017, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Załączniki:
XXV.173.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1
Numer: XXV/174/2017, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
Załączniki:
XXV.174.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1
Numer: XXV/175/2017, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwo Warmińsko-Mazurskiemu
Załączniki:
XXV.175.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1
Numer: XXV/176/2017, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubomino na rok 2018.
Załączniki:
XXV.176.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1
Numer: XXV/177/2017, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyboru radnego do składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
Załączniki:
XXV.177.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1
Numer: XXV/178/2017, Z dnia: 19.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyboru radnego do składu osobowego Komisji Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego.
Załączniki:
XXV.178.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/161/2017, Z dnia: 17.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Załączniki:
XXIV.161.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/162/2017, Z dnia: 17.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/163/2017, Z dnia: 17.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Załączniki:
XXIV.163.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/164/2017, Z dnia: 17.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Lubomino na lata 2012 - 2022.
Załączniki:
XXIV.164.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/165/2017, Z dnia: 17.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/166/2017, Z dnia: 17.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018."
Załączniki:
XXIV.166.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 33  prawy
Początek strony