Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXVIII/198/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia .
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.06.2018 , wersja 1
Początek strony