Oświadczenia majątkowe 2017

Oświadczenia majątowe 2017 złożone w związku z końcem pełnienia funkcji.

Dyrektor Gimnazjum w Lubominie Maria Mazur

 

RADNI GMINY LUBOMINO

Przewodniczący Rady - Paweł Miąsko

Zastępca Przewodniczącego Rady - Tomasz Lisowski 

Radny - Jarosław Łosiewicz

Radna - Joanna Kalamarska

Radny - Dembowski Eugeniusz

Radny - Jurkiewicz Józef

Radny - Migryt Leszek

Radny Naguszewski Zdzisław

Radny - Sienkiewicz Stanisław

Radny - Sikora Jan

Radna - Stachura-Możejko Elżbieta

Radna - Szpyrka Małgorzata

Radny - Wieczorek Adam

Radny Józef Karpiński

Radny - Zenon Sznek

 

KIEROWNICY JEDNOSTEK

Wójt Gminy Andrzej Mazur

Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz

Skarbnik Gminy Maria Wojtczak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowie Jolanta Hernat

Dyrektor Zespołu Szkół w Lubominie Maria Sienkiewicz

Kierownik ŚDS w Wolnicy Małgorzata Kozioł

Kierownik GOPS w Lubominie Halina Radzińska

Kierownik BGP w Lubominie Teresa Piórko

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.07.2018 12:01
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.07.2018 12:01. Odsłon 467, Wersja 4