Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XIII/92/2019, Z dnia: 19.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2019 , wersja 1
Numer: XIII/93/2019, Z dnia: 19.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2020 - 2030.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2019 , wersja 1
Numer: XIII/85/2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019 , wersja 1
Numer: XIII/86/2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019 , wersja 1
Numer: XIII/87/2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019 - 2030.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019 , wersja 1
Numer: XIII/88/2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Gronowo dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019 , wersja 1
Numer: XIII/89/2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019 , wersja 1
Numer: XIII/90/2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino obręb Rogiedle.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019 , wersja 1
Numer: XIII/91/2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubomino na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019 , wersja 1
Numer: XII/73/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XII/74/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019 - 2030.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XII/75/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XII/76/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Zagony.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XII/77/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Zagony.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XII/78/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony