Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: IV/17/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Wolnica.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/18/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/19/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/20/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019 – 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/21/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/22/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/23/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Lubomino do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 30 czerwca 2021r.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/24/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/25/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/26/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/27/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/28/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.02.2019 , wersja 1
Numer: III/10/2018, Z dnia: 18.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji rady Gminy Lubomino na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2018 , wersja 1
Numer: III/11/2018, Z dnia: 18.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Lubomino do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Akademia Rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2018 , wersja 1
Numer: III/12/2018, Z dnia: 18.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Lubomino do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Utworzenie Samorządowego Żłobka w Gminie Lubomino” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 w okresie od 1 marca 2019r. do 31 sierpnia 2021r.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2018 , wersja 1
 1 2 
Początek strony