Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XIV/94/2020, Z dnia: 19.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020 , wersja 1
Numer: XIV/95/2020, Z dnia: 19.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Dobre Miasto dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Lubomino usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy "7 Niebo" w Piotraszewie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020 , wersja 1
Numer: XIV/96/2020, Z dnia: 19.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020 , wersja 1
Numer: XIV/97/2020, Z dnia: 19.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2020-2030.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020 , wersja 1
Numer: XIV/98/2020, Z dnia: 19.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020 , wersja 1
Numer: XIV/99/2020, Z dnia: 19.02.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020 , wersja 1
Numer: XIV/100/2020, Z dnia: 19.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020 , wersja 1
Numer: XIV/101/2020, Z dnia: 19.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lubomino oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020 , wersja 1
Numer: XIV/102/2020, Z dnia: 19.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020 , wersja 1
Numer: XIV/103/2020, Z dnia: 19.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020 , wersja 1
Numer: XIII/92/2019, Z dnia: 19.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2019 , wersja 1
Numer: XIII/93/2019, Z dnia: 19.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2020 - 2030.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2019 , wersja 1
Numer: XIII/85/2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019 , wersja 1
Numer: XIII/86/2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019 , wersja 1
Numer: XIII/87/2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019 - 2030.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.12.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony