Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VIII/46/2019, Z dnia: 23.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.05.2019 , wersja 1
Numer: VIII/47/2019, Z dnia: 23.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019 – 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.05.2019 , wersja 1
Numer: VIII/48/2019, Z dnia: 23.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.05.2019 , wersja 1
Numer: VIII/49/2019, Z dnia: 23.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubomino oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.05.2019 , wersja 1
Numer: VIII/50/2019, Z dnia: 23.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomino obręb Rogiedle.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.05.2019 , wersja 1
Numer: VIII/51/2019, Z dnia: 23.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.05.2019 , wersja 1
Numer: VIII/52/2019, Z dnia: 23.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.05.2019 , wersja 1
Numer: VIII/53/2019, Z dnia: 23.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.05.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.05.2019 , wersja 1
Numer: VI/41/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/42/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019 - 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/43/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019 , wersja 2
Numer: VI/44/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/45/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019 , wersja 1
Numer: V/29/2019, Z dnia: 28.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Lubomino, dla zapewnienia obsługi prawnej rady Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/30/2019, Z dnia: 28.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia niektórych warunków zatrudnienia pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz stanowiskach administracyjnych i urzędniczych w Urzędzie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony