Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VI/41/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/42/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019 - 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/43/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019 , wersja 2
Numer: VI/44/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/45/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.04.2019 , wersja 1
Numer: V/29/2019, Z dnia: 28.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Lubomino, dla zapewnienia obsługi prawnej rady Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/30/2019, Z dnia: 28.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia niektórych warunków zatrudnienia pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz stanowiskach administracyjnych i urzędniczych w Urzędzie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/31/2019, Z dnia: 28.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.
Załączniki:
Uchwala nr V.31.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/32/2019, Z dnia: 28.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Olszewskiego.
Załączniki:
Uchwala nr V.32.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/33/2019, Z dnia: 28.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/34/2019, Z dnia: 28.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019 - 2028.
Załączniki:
Uchwala nr V.34.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/35/2019, Z dnia: 28.02.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/36/2019, Z dnia: 28.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/37/2019, Z dnia: 28.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oaz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomino w 2019 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/38/2019, Z dnia: 28.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji publicznej w miejscowości Wolnica, w ciągu drogi powiatowej 1413N.
Załączniki:
Uchwala nr V.38.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.03.2019 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony