Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XI/69/2019, Z dnia: 08.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.10.2019 , wersja 1
Numer: XI/68/2019, Z dnia: 08.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa: Cyfrowy region RPWM.03.00.00. Działanie: RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Nr projektu: RPWM.03.01.00-28-0023/19. Tytuł projektu: „Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino.”
Załączniki:
XI.68.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.10.2019 , wersja 2
Numer: XI/70/2019, Z dnia: 08.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030.
Załączniki:
XI.70.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.10.2019 , wersja 1
Numer: XI/71/2019, Z dnia: 08.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.10.2019 , wersja 1
Numer: XI/72/2019, Z dnia: 08.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim na kadencję 2020 – 2023 r.
Załączniki:
XI.72.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.10.2019 , wersja 1
Numer: X/59/2019, Z dnia: 29.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019 , wersja 1
Numer: X/60/2019, Z dnia: 29.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019 - 2028.
Załączniki:
X.60.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019 , wersja 1
Numer: X/61/2019, Z dnia: 29.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019 , wersja 1
Numer: X/62/2019, Z dnia: 29.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Koperta życia”.
Załączniki:
X.62.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019 , wersja 1
Numer: X/63/2019, Z dnia: 29.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019 , wersja 1
Numer: X/64/2019, Z dnia: 29.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019 , wersja 1
Numer: X/65/2019, Z dnia: 29.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania składu Rady Nagrody celem wyłonienia laureatów Nagrody im. Jana Olszewskiego w roku 2019.
Załączniki:
X.65.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019 , wersja 1
Numer: X/66/2019, Z dnia: 29.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników.
Załączniki:
X.66.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019 , wersja 1
Numer: X/67/2019, Z dnia: 29.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy.
Załączniki:
X.67.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2019 , wersja 1
Numer: IX/54/2019, Z dnia: 25.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubomino wotum zaufania.
Załączniki:
IX.54.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony