Ochrona Środowiska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowaniu do istniejących budynków inwentarskich obory wolnostanowiskowej boksowej z k
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2018 Utworzono: 06.12.2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m. Montaż instalacji przewidziany jest na działce 231/3, obręb Wolnica, gmina Lubomin
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczysto
wykaz
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2018 Utworzono: 20.12.2017
Informacja Wojskowego Koła Łowieckiego nr 112 "DZIK" w Ornecie dotycząca zgłaszania szkód łowieckich
.
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2018 Utworzono: 22.08.2018
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
informacja
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017

archiwum... Początek strony