Ochrona Środowiska

Decyzja o środowiskowych Uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2018 Utworzono: 10.08.2018
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2018 Utworzono: 09.08.2018
Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2018 Utworzono: 08.08.2018
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczysto
wykaz
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 20.12.2017
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
informacja
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017

archiwum... Początek strony