Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Zagony - Gronowo".
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2017 Utworzono: 08.05.2017
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Zagony - Gronowo".
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2017 Utworzono: 08.05.2017
Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środo
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Zagony-Gronowo"
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2017 Utworzono: 25.04.2017
Zawiadomienie o wszczeciu postępowania
  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie do istniejących budynków inwentars
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2017 Utworzono: 10.04.2017
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Zagony - Gronowo
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2017 Utworzono: 16.03.2017
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 124/2 w miejscowości Samborek o łacznej mocy do 1MW
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2016 Utworzono: 21.10.2016
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 131/2 w miejscowości Samborek o łacznej mocy do 1MW
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2016 Utworzono: 21.10.2016
Decyzja uchylająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej na dzi
Decyzja uchylająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 34/7 w miejscowości Wolnica o łącznej mocy do 0,5 MW.
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2016 Utworzono: 07.10.2016
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śro
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 124/2 w miejscowości Samborek o łącznej mocy do 1 MW”.
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2016 Utworzono: 19.09.2016
Postanowienie o odstępieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddzialywania przedsięwzięcia na srodo
  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 131/2 w miejscowości Samborek o łącznej mocy do 1 MW”.
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2016 Utworzono: 19.09.2016
Obwieszczenie RDOŚ w Olsztynie
obwieszczenie
więcej...
Aktualizacja: 09.09.2016 Utworzono: 09.09.2016
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 124/2 w miejscowości Samborek o łacznej mocy do 1MW
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2016 Utworzono: 01.08.2016
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 131/2 w miejscowości Samborek o łącznej mocy do 1 MW. 
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2016 Utworzono: 29.07.2016
Obwieszczenie RDOŚ w Olsztynie
obwieszczenie
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2016 Utworzono: 28.07.2016
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwziecia
Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj.: studni awaryjnej nr 4 i nr 5 do głębokości ok. 105,5 m o wydajności Q ok. 30 m3/h" położonej na działce o numerze ewidencyjnym 119/8 w miejscowości Rogiedle, obr
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2016 Utworzono: 22.07.2016
 1 2 3 4 5 6 7 
aktualne... Początek strony