Postanowienie o odstępieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddzialywania przedsięwzięcia na srodo (wygasły...)

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 131/2 w miejscowości Samborek o łącznej mocy do 1 MW”.


powrót...
Informacja wytworzona przez Wojciech Michańczyk dnia 19.09.2016
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 19.09.2016. Wygasa 26.09.2016. Odsłon 4059
Początek strony