Ochrona Środowiska

Decyzja o środowiskowych Uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2018 Utworzono: 10.08.2018
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2018 Utworzono: 09.08.2018
Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2018 Utworzono: 08.08.2018
WYCINKA DRZEW - NOWE ZASADY
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2018 Utworzono: 24.08.2017
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
zawiadomienie o wszczęciu postępowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Wolnica - Różyn oraz dróg gminnych nr 116029N i 116030N.
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2018 Utworzono: 28.06.2018
Decyzja zezwalająca na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
decyzja
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 20.12.2017
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Zagony - Gronowo".
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2017 Utworzono: 08.05.2017
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Zagony - Gronowo".
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2017 Utworzono: 08.05.2017
Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środo
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Zagony-Gronowo"
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2017 Utworzono: 25.04.2017
Zawiadomienie o wszczeciu postępowania
  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie do istniejących budynków inwentars
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2017 Utworzono: 10.04.2017
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Zagony - Gronowo
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2017 Utworzono: 16.03.2017
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 124/2 w miejscowości Samborek o łacznej mocy do 1MW
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2016 Utworzono: 21.10.2016
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 131/2 w miejscowości Samborek o łacznej mocy do 1MW
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2016 Utworzono: 21.10.2016
Decyzja uchylająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej na dzi
Decyzja uchylająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 34/7 w miejscowości Wolnica o łącznej mocy do 0,5 MW.
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2016 Utworzono: 07.10.2016
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śro
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 124/2 w miejscowości Samborek o łącznej mocy do 1 MW”.
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2016 Utworzono: 19.09.2016
 1 2 3 4 5 6 7 8 
aktualne... Początek strony