Ochrona Środowiska

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przesięwzięcia
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 29.03.2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2019 Utworzono: 14.03.2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m na działce ewidencyjnej nr 40 w obrębie Wolnica gmina Lubomino
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2019 Utworzono: 13.02.2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowaniu do istniejących budynków inwentarskich obory wolnostanowiskowej boksowej z k
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2018 Utworzono: 06.12.2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m. Montaż instalacji przewidziany jest na działce 231/3, obręb Wolnica, gmina Lubomin
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Decyzja o środowiskowych Uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2018 Utworzono: 10.08.2018
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2018 Utworzono: 09.08.2018
Postanowienie
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2018 Utworzono: 08.08.2018
WYCINKA DRZEW - NOWE ZASADY
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2018 Utworzono: 24.08.2017
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
zawiadomienie o wszczęciu postępowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Wolnica - Różyn oraz dróg gminnych nr 116029N i 116030N.
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2018 Utworzono: 28.06.2018
Decyzja zezwalająca na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
decyzja
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 20.12.2017
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
informacja
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Zagony - Gronowo".
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2017 Utworzono: 08.05.2017
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Zagony - Gronowo".
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2017 Utworzono: 08.05.2017
Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środo
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Zagony-Gronowo"
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2017 Utworzono: 25.04.2017
 1 2 3 4 5 6 7 8 
aktualne... Początek strony