Opinie RIO Olsztyn

Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubomino informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsz
.
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2019 Utworzono: 10.09.2019
Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubomino w sprawie udziele
.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 24.06.2019
opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubomino za
.
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2019 Utworzono: 15.04.2019
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubomino na podstawie przyjętej przez jednostkę
.
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2019 Utworzono: 24.01.2019
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lu
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubomino na 2019
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 03.12.2018

archiwum... Początek strony