Opinie RIO Olsztyn

Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubomino informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsz
.
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2017 Utworzono: 28.08.2017
opinia o możliwości spłaty przez Gminę Luhomino kredytu w kwocie 360.000,00 zł na sfinansowanie plan
.
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 04.07.2017
Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubomino w sprawie udziele
.
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2017 Utworzono: 16.05.2017
Opinia o możliwości spłaty przez Gmine Lubomino pożyczki w kwocie 99.000,00 zł.
.
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2017 Utworzono: 18.04.2017
Opinia o przedłozonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubomino za
.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowe
.
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2016 Utworzono: 25.11.2016
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
.
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2016 Utworzono: 25.11.2016
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Luybomino projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
.
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2016 Utworzono: 25.11.2016

archiwum... Początek strony