Opinie RIO Olsztyn

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubomi
.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 11.01.2017
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubomino na podstawie przyjętej przez jednostkę
.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 11.01.2017
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowe
.
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2016 Utworzono: 25.11.2016
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
.
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2016 Utworzono: 25.11.2016
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Luybomino projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
.
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2016 Utworzono: 25.11.2016
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubomino informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsz
.
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2016 Utworzono: 05.09.2016
Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubomino w sprawie udzilenia W
.
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2016 Utworzono: 04.05.2016
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubomino za
.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2016 Utworzono: 12.04.2016
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubomino na podstawie przyjętej przez jednostę s
.
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2016 Utworzono: 02.03.2016
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lu
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2015 Utworzono: 03.12.2015
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubomino na 2016
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2015 Utworzono: 03.12.2015
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubomino informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsz
.
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2015 Utworzono: 14.09.2015
Uchwała w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu w kwocie 569.789,00 zł przez Gminę Lubomin
.
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2015 Utworzono: 19.06.2015
Uchwala w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubomino w sprawie udzielenia
.
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2015 Utworzono: 08.05.2015
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdaniu z wykona
.
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2015 Utworzono: 17.04.2015
 1 2 3 4 
aktualne... Początek strony