Opinie RIO Olsztyn

Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubomino informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsz
.
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2017 Utworzono: 28.08.2017
opinia o możliwości spłaty przez Gminę Luhomino kredytu w kwocie 360.000,00 zł na sfinansowanie plan
.
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 04.07.2017
Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubomino w sprawie udziele
.
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2017 Utworzono: 16.05.2017
Opinia o możliwości spłaty przez Gmine Lubomino pożyczki w kwocie 99.000,00 zł.
.
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2017 Utworzono: 18.04.2017
Opinia o przedłozonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubomino za
.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubomi
.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 11.01.2017
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubomino na podstawie przyjętej przez jednostkę
.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 11.01.2017
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowe
.
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2016 Utworzono: 25.11.2016
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
.
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2016 Utworzono: 25.11.2016
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Luybomino projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
.
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2016 Utworzono: 25.11.2016
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubomino informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsz
.
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2016 Utworzono: 05.09.2016
Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubomino w sprawie udzilenia W
.
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2016 Utworzono: 04.05.2016
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubomino za
.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2016 Utworzono: 12.04.2016
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubomino na podstawie przyjętej przez jednostę s
.
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2016 Utworzono: 02.03.2016
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lu
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2015 Utworzono: 03.12.2015
 1 2 3 4 
aktualne... Początek strony