URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ

Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych
Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2019 Utworzono: 15.10.2019
informacje dotycząca utylizacji folii rolniczych
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2019 Utworzono: 01.10.2019
Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie Funduszu Sołeckiego – wrzesień 2019 r.
.
więcej...
Aktualizacja: 06.09.2019 Utworzono: 06.09.2019
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej.
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej.
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2019 Utworzono: 19.08.2019
KAMPANIA 500+
.
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2019 Utworzono: 27.06.2019
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi
.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2019 Utworzono: 04.06.2019
Bezpłatna pomoc pokrzywdzonym.
.
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2019 Utworzono: 30.05.2019
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
Harmonogram wydarzen kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych organizowanych na tereni
.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2019 Utworzono: 22.05.2019
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.
.
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2019 Utworzono: 10.05.2019
UWAGA!!! Od 1 stycznia 2019 roku zmiana zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
.
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2019 Utworzono: 10.05.2019
Informacja o udostępnianiu spisów wyborczych.
.
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2019 Utworzono: 02.05.2019
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.
.
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicz
.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 29.03.2019
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnosci.
Informacje dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2019 Utworzono: 20.02.2019
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko -Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 29.01.2019 Utworzono: 29.01.2019
Informacja Lekarza Weternarii dotycząca ASF
Informacja dla chodowców świń
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2019 Utworzono: 25.01.2019
Informacja o zmianie zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lidzbarskim.
.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 31.12.2018
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie.
.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 31.12.2018
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie.
.
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2018 Utworzono: 06.12.2018
Informacja Wójta Gminy Lubomino
Wójt Gminy Lubomino informuje, o zamiarze rozpoczęcia przebudowy następujących dróg gminnych:
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2019 Utworzono: 03.12.2018
OBWIESZCZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu s
.
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2018 Utworzono: 27.11.2018
Rolniku - uprawiaj konopie przemysłowe na terenie swojej gminy.
.
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2018 Utworzono: 21.09.2018
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018

archiwum... Początek strony