Program współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi.

Roczny program współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.


powrót...
Informacja wytworzona przez Joanna Koźlik dnia 02.11.2018
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 02.11.2018. Wygasa 12.11.2018. Odsłon 25736
Początek strony