OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych wyznaczył w Urzędzie Gminy Lubomino
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,
z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:
- adres e-mail: fundusze@lubomino.ug.gov.pl,
- telefonicznie : 089 532 44 59,
- lub pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy w Lubominie.

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez D.Dunio dnia 25.05.2018
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 25.05.2018. Wygasa 31.12.2018. Odsłon 25851
Wersja : 1 2 
Początek strony