URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ

Przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika roliczego
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż ciągnika rolniczego ZETOR 7211
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2018 Utworzono: 07.11.2018
Program współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi.
Roczny program współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2018 Utworzono: 02.11.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
lokal użytkowy
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2018 Utworzono: 23.07.2018
SUSZA 2018 - nabór wniosków
info
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2018 Utworzono: 05.07.2018
Sporządzenie uproszczonych planów lasu
informacja
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2018 Utworzono: 25.06.2018
Ogłoszenie - dotacja na zabytki
Ogłoszenie w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2018 Utworzono: 19.06.2018
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozrządowymi w 2017 r.
spr
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
Wykaz
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2018 Utworzono: 19.03.2018
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubmino obręb Lubomino
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2018 Utworzono: 21.02.2018
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubmino dla obrębów Lubomino, Wilczkowo, Wolnica
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2018 Utworzono: 21.02.2018
Ogłoszenie - dotacje na zabytki
Ogłoszenie w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2018 Utworzono: 20.02.2018
UTYLIZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH Z 85% DOFINANSOWANIEM WFOŚiGW w Olsztynie!
usuwamy eternit
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2018 Utworzono: 17.01.2018
Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych
sprzedaż nieruchomości
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2018 Utworzono: 11.01.2018
Informacja o przyznaniu dotacji na realizacje zadań w 2018 r.
OPP
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2018 Utworzono: 11.01.2018
Informacja w sprawie wody przeznaczonej do spożycia
SUW Wilczkowo
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2017 Utworzono: 18.12.2017
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 22  prawy
aktualne... Początek strony