URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi
.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2019 Utworzono: 04.06.2019
Bezpłatna pomoc pokrzywdzonym.
.
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2019 Utworzono: 30.05.2019
Ogłoszenie
Składanie wniosków o dotacje
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2019 Utworzono: 29.05.2019
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
Harmonogram wydarzen kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych organizowanych na tereni
.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2019 Utworzono: 22.05.2019
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.
.
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2019 Utworzono: 10.05.2019
UWAGA!!! Od 1 stycznia 2019 roku zmiana zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
.
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2019 Utworzono: 10.05.2019
Informacja o udostępnianiu spisów wyborczych.
.
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2019 Utworzono: 02.05.2019
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.
.
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicz
.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 29.03.2019
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnosci.
Informacje dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2019 Utworzono: 20.02.2019
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko -Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 29.01.2019 Utworzono: 29.01.2019
Informacja Lekarza Weternarii dotycząca ASF
Informacja dla chodowców świń
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2019 Utworzono: 25.01.2019
Informacja o zmianie zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lidzbarskim.
.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 31.12.2018
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie.
.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 31.12.2018
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie.
.
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2018 Utworzono: 06.12.2018
Informacja Wójta Gminy Lubomino
Wójt Gminy Lubomino informuje, o zamiarze rozpoczęcia przebudowy następujących dróg gminnych:
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2019 Utworzono: 03.12.2018
OBWIESZCZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu s
.
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2018 Utworzono: 27.11.2018
Rolniku - uprawiaj konopie przemysłowe na terenie swojej gminy.
.
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2018 Utworzono: 21.09.2018
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ASYSTENT RODZINY.
.
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2018 Utworzono: 16.08.2018
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia
.
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2018 Utworzono: 16.08.2018
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowisk
.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze księgowej budżetowej w Urzędzie Gminy Lubomin
.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
Informacja o kandydatach na stanowisko urzędznicze ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w
.
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2018 Utworzono: 12.07.2018
Informacja o kandydatach na stanowisko urzędznicze księgowej budżetowej w Urzędzie Gminy Lubomino.
.
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2018 Utworzono: 12.07.2018
Trzeci nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY ( zastępstwo).
.
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2018 Utworzono: 04.07.2018
Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny.
.
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2018 Utworzono: 04.07.2018
Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wol
.
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2018 Utworzono: 28.06.2018
Ponowny nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY ( zastępstwo).
.
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2018 Utworzono: 26.06.2018
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ASYSTENT RODZINY ( na zastępstwo).
.
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2018 Utworzono: 26.06.2018
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze księgowej budżetowej w Urzędzie Gminy Lubomino
.
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2018 Utworzono: 25.06.2018
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowi
.
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2018 Utworzono: 25.06.2018
Nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY (zastępstwo).
.
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
.
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2018 Utworzono: 12.06.2018
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy w w
.
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 11.06.2018
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,
.
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2017 Utworzono: 29.05.2017

archiwum... Początek strony