Zawiadomienie (wygasły...)

Lubomino, dnia 15.12.2016 r.  


Znak sprawy : RGK i T 271.6.2016             


ZAWIADOMIENIE  


Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).


Zamawiający:   Gmina Lubomino ul. Kopernika 7 11 – 135 Lubomino tel. 089 5324450, fax. 089 5324451 www.lubomino.ug.gov.pl             e-mail: sekretariat@lubomino.ug.gov..pl informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :


„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Lubomino”


Numer ogłoszenia w BZP : 359248 - 2016; data zamieszczenia: 05.12.2016


1.     Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 260 000,00 zł


2.     W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożona została 1 oferta Zakład Usług Transportowych i Komunalnych   s. c. Dariusz Jastrzębski , Mariola     Jastrzębska Różnowo 25A 11 – 001 Dywity


3.     Cena oferty 10800,00 zł brutto za 1 miesiąc usługi, termin wykonania zamówienia od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. , termin płatności faktur 30 dni.  


Wójt Gminy Lubomino


Andrzej Mazur


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Wojciech Michańczyk dnia 15.12.2016
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 15.12.2016. Wygasa 31.12.2016. Odsłon , Wersja 1
Początek strony