Przetarg nieograniczony (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn: „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo – jezdnego na działce nr 374/25 w miejscowości Lubomino gm. Lubomino – zmiana nawierzchni drogi gminnej” polegające na wykonaniu remontu drogi gminnej obejmującego zmianę nawierzchni drogi z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm.  Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty: Roboty rozbiórkowe rozebranie nawierzchni z płytrozebranie krawężników Wykonanie nawierzchni profilowanie i zagęszczenie podłożapodbudowy betonoweustawienie krawężników betonowychnawierzchnia z kostki brukowej betonowej Kanalizacja deszczowa studzienki rewizyjne i ściekowekanały z rur PVC Geodezyjny pomiar powykonawczy


powrót...
Informacja wytworzona przez Wojciech Michańczyk dnia 01.09.2016
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 01.09.2016. Wygasa 16.09.2016. Odsłon , Wersja 1
Początek strony