Zawiadomienie o XXX Zwyczajnej Sesji Rady Gmny Lubomino.

Lubomino, dnia 27.08.2018r.

 

RG 0002.30.2018

ZAWIADOMIENIE

 

Zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Lubomino. Sesja odbędzie się 4 września 2018 roku /wtorek/ o godz 11:00 w sali narad Urzędu Gminy Lubomino.

                                          

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie; projekt uchwały

   b) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Bieniewo ; projekt uchwały

   c) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2018; projekt uchwały

   d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 – 2028; projekt uchwały

   e) wyrażenia opinii w przedmiocie uznanie lasu za ochronny; projekt uchwały

   f) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów

      alkoholowych na terenie Gminy Lubomino; projekt uchwaly

   g) wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubomino; projekt uchwały

6. Zamknięcie obrad.

    

                                                                                                              Zastępca Przewodniczącego

                                                                                                                        Rady Gminy

 

                                                                                                                        Tomasz Lisowski


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.08.2018
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.08.2018. Wygasa 20.09.2019. Odsłon 13482
Początek strony