Zawiadomienie o XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

 Lubomino, dnia 20.09.2017r.

 RG 0002.23.2017

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że dnia 28 września 2017 /czwartek/ o godz 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Lubomino odbędzie się XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Lubomino.                                          

Porządek obrad
1
. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Spotkanie z przedstawicielem Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa Gminy Lubomino – spotkanie z Panem Tomaszem Kamiński Komendantem Powiatowym Policji
    w Lidzbarku Warmińskim oraz Panem Markiem Pasławskim Komendantem Powiatowym PSP w Lidzbarku Warmińskim.
4. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)
zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017; projekt uchwały
b)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 – 2028; projekt uchwały
c)
udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Bieniewie; projekt uchwały
d)
udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie; projekt uchwały
e)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju; projekt uchwały
f)
przystąpienia do realizacji projektu pn.” Nasz przedszkolak” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; projekt uchwały
g)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy nauczycielom przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Lubomino. projekt uchwały
8. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Lubomino

                                                                                                                           Pawel Miąsko


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.09.2017
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.09.2017. Wygasa 13.10.2019. Odsłon 13550
Początek strony