Zawiadomienie o XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Lubomino, dnia 20 luty 2018 r.

 

RG 0002.26.2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że dnia 28 luty 2018 /środa/ o godz 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Lubomino odbędzie się XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Lubomino.

                                              

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2018; projekt uchwały
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 – 2028; projekt uchwały
  c) wspólnej realizacji zadania pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Zagony – Gronowo; projekt uchwały 
  d) wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie w trybie bezprzetargowym, projekt uchwały
  e) wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie w trybie bezprzetargowym, projekt uchwały
6. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                                 Rady Gminy Lubomino

                                                                                                     Paweł Miąsko


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.02.2018
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.02.2018. Wygasa 15.03.2019. Odsłon 13482
Początek strony