Zawiadomienie o XIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Lubomino, dnia 09.03.2016r.    

RG 0002.13.2016    

ZAWIADOMIENIE  

Uprzejmie informuję, że dnia 22 marca 2016 roku /wtorek/ o godz 11:00 w sali narad Urzędu Gminy Lubomino odbędzie się XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Lubomino.                                                             

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie nagrody najlepszemu uczniowi Gimnazjum w Lubominie.

3. Informacja na temat opieki zdrowotnej- spotkanie z Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Panią Agnieszką Lasowa.

4. Informacja o działalności Wójta między sesjami.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6. Wnioski i zapytania radnych.

7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016; projekt uchwały

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025; projkt uchwały

c) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku; projekt uchwały

d) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomino w 2016 roku; projekt  uchwały

e) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubomino i stosowania umownych stawek oprocentowania; projekt uchwały

f) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2016; projekt uchwały

g) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018; projekt uchwały

8.  Zamknięcie obrad.                                                                                                             

 

Przewodniczący Rady Gminy                    

                                                                                                                                                        Paweł Miąsko


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.03.2016
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.03.2016. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 13550
Początek strony